Patio

Wylęg na fermie to cecha standardowa systemu Patio. W tym systemie wszystkie brojlery w okresie po wykluciu, mają bezpośredni dostęp do paszy i wody. Patio stwarza idealne środowisko dla ptaków od wylęgu do końca okresu wzrostu. Codzienna eksploatacja systemu Patio jest ułatwiona dzięki wysoce zautomatyzowanym funkcjom.

Idealne środowisko

System Patio to idealne środowisko przez całą długość życia brojlerów: układ szyn do wylęgu na fermie jest zintegrowany z całym systemem umożliwiając jak najlepszy start dla wszystkich ptaków. Bezpośrednio do systemu Patio nawiewane jest wstępnie przygotowane powietrze, co pozwala na utrzymanie stałego mikroklimatu. Świeże powietrze jest dostarczane na poziomie ptaków, co korzystnie wpływa na zdrowie brojlerów. W tym systemie ptaki trzymane są na taśmach z higienicznego i wytrzymałego polipropylenu. Taśmy te są łatwe w czyszczeniu, szybko dostosowują się do temperatury pomieszczenia i w efekcie dają właściwą temperaturę podłogi, a to pomaga obniżyć koszty ogrzewania.

Konstrukcja systemu Patio

Podstawową jednostką budowy systemu Patio jest komórka, a każdą z nich tworzą dwa rzędy systemowe oddzielone korytarzem. Każdy rząd składa się z 6 identycznych pięter ułożonych jeden na drugim z dostępem do paszy, wody i wyłożonych ściółką.

PDF