Sortownica Ovograder

Ovograder to bardzo dokładny i łatwy w obsłudze system do ważenia i sortowania jaj. Sortowanie jaj według wagi zwiększa jednorodność, a co za tym idzie wartość każdego jajka w kolejnym etapie procesu. Sortownica może być zamontowana pomiędzy taśmą do zbioru jaj a pakowaczką. Dodatkowo, sortownica Ovograder może być rozbudowana przez połączenie z wieloma pakowaczkami tworząc linię technologiczną sortowania i pakowania. Jaja sortowane według ustalonej, precyzyjnej klasyfikacji wagowej przesuwają się do pakowarki. Wybrakowane jaja odrzucane są na boczną półkę, z której pracownik odkłada je ręcznie. Sortownica zbiera informacje statystyczne do analizy i do ulepszania systemu zarządzania stadem.

PDF