Systemy klimatu dla kur reprodukcyjnych

Clima⁺ 200

Louvre system

Kompletny system ogrzewania