Kompletny system ogrzewania

Clima⁺ 200 może być użwana jako kompletny system ogrzewania poprzez rozbudowanie go o jednostkę grzewczą. Nagrzewnica w połączeniu z recyrkulacją pomaga regulować temperaturę wewnątrz kurnika niezależnie od warunków pogodowych. Nagrzewnica jest zintegrowana z układem wymiennika ciepła Clima⁺ 200, dzięki czemu inne elementy grzejne wewnątrz kurnika nie są już potrzebne. Dodatkowo, samo wnętrze kurnika jest w ten sposób chronione przed emisjami CO2. To kompletne rozwiązanie do kontroli klimatu pozwala na stworzenie idealnych i stałych warunków klimatycznych dla uzyskania optymalnej wydajności ptaków.

  • Brak emisji CO2 w kurniku
  • Zmniejszona wilgotność
  • Optymalne środowisko dla ptaków i ludzi
  • Większa wydajność ptaków
  • Łatwy dostęp do czyszczenia
PDF