Louvre system

System Louvre jest częścią układu Clima⁺ 200. Wstępnie ogrzane powietrze z wymiennika ciepła poprzez wyrzutnię Louvre trafia bezpośrednio do kurnika. Strumień tego ciepłego powietrza jest wydmuchiwany w kierunku dachu, gdzie jest ono łapane przez odpowiednio ukształtowaną płytę. Stąd wentylatory obiegowe nadmuchują powietrze dalej, po całym budynku. Zapewnia to równą temperaturę i jednolity klimat w całej brojlerni.

PDF