Clima⁺ 1000

Clima⁺ pozwala w pełni kontrolować klimat w kurniku dla niosek bez wysokich kosztów ogrzewania. Wymiennik ciepła Clima⁺ 1000, poprzez tuby napowietrzające dostarcza świeże, wstępnie ogrzane powietrze na poziom ptaków. W efekcie samopoczucie ptaków jest lepsze. Wstępnie ogrzane powietrze jest rozprowadzane bezpośrednio pod ptakami i na taśmę do obornika, co powoduje:

  • odpowiednie osuszanie obornika;
  • zmniejszenie wilgotności, co ogranicza wydzielanie amoniaku;
  • obniżenie emisji CO2;
  • redukcję zużycia energii, co znacznie ogranicza koszty ogrzewania;
  • zapewnia hodowlę zdrowego ptactwa.

Wymiennik ciepła Clima⁺ 1000 pobiera ciepłe powietrze z wnętrza kurnika i ogrzewa nim świeże powietrze nawiewane z zewnątrz. Dzięki przeciwprądowemu przepływowi strumieni powietrza, odzysk ciepła sięga 80%. Inteligentne oprogramowanie sterujące tą technologią zostało stworzone w oparciu o gruntowne zrozumienie założeń kontroli klimatu w kurnikach. Używając Clima⁺ możesz stworzyć w kurniku idealny i stały klimat, dzięki któremu wydajność hodowli ptaków będzie doskonała.

PDF