Post heating unit

Układ Clima⁺ 1000 może być rozbudowany o jednostkę grzewczą, tak aby osiągać lepsze rezultaty w okresach zimniejszych. Świeże powietrze po przejściu przez wymiennik ciepła jest ogrzewane do odpowiedniej temperatury w zintegrowanej nagrzewnicy zanim trafi do kurnika. Umożliwia to kontrolę temperatury w kurniku i poprawia wydajność kur. Dzięki temu rozwiązaniu Clima⁺ 1000 może być używana przez cały rok, a inne elementy grzejne nie są już potrzebne.

PDF