Systemy dla brojlerów

Kiedy jednodniowe pisklęta przybywają na fermę, należy im zapewnić możliwie najlepsze warunki. Aby w pełni wykorzystać genetyczny potencjał współczesnych brojlerów, dobry start jest jeszcze bardziej istotny dla ich przyszłości. Wszakże życie brojlera zaczyna się w momencie, gdy wyłania się on z jajka – na wiele dni przed tym, gdy hodowca może zacząć troszczyć się o niego.

W 2004 Vencomatic wynalazł rozwiązanie dla optymalnego startu poprzez połączenie fazy wylęgu i wysiadywania na fermie. Wylęg piskląt na fermie od samego początku zaspokaja trzy podstawowe potrzeby piskląt dostarczając: pokarm, wodę i świeże powietrze.  Wylęg na fermie to cecha standardowa systemu Patio, który został wprowadzony w 2006 roku. Dzięki wprowadzeniu nowej koncepcji X-Treck, Vencomatic daje teraz możliwość wylęgu piskląt na fermie również w tradycyjnych brojlerniach.

Najbardziej niezwykła jest zauważalna poprawa zdrowia brojlerów:

  • dostęp do paszy i wody bezpośrednio po wykluciu dostarcza energię do wzrostu organów i rozwoju kluczowych układów fizjologicznych, takich jak układ odpornościowy oraz termoregulacja;
  • bezpośredni dostęp do paszy i wody pobudza rozwój jelit i stymuluje funkcje układu trawienia w okresie wzrostu;
  • wylęg na fermie znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia krzyżowego;
  • wyższy status zdrowotny pozwala na łatwiejsze gospodarowanie ptakami.

Patio

X-Treck

System karmienia – Vencopan Broiler