Systemy klimatu dla brojlerów

Clima⁺ 200

Louvre system

Kompletny system ogrzewania