Bolegg Starter

Bolegg Starter to wspaniały obiekt treningowy, bardzo łatwy w obsłudze. W tym systemie rzędowym z wewnętrznymi platformami, szkolenie piskląt zaczyna się już pierwszego dnia. Poprzez unoszenie zintegrowanych platform poziomy pojenia i karmienia są rozsuwane stopniowo wraz ze wzrostem ptaków. Stymuluje to ptaki do skakania na różne poziomy w systemie.

Po 6 lub 7 tygodniach drzwi zostają otwarte i ptaki mogą swobodnie poruszać się po kurniku. Gdy ptaki odpoczywają w nocy na zintegrowanych grzędach, zarządca kurnika może łatwo zamknąć ptaki w systemie aby je zaszczepić lub złapać.
Wszystkie poziomy wyposażone są w taśmy do usuwania obornika i tuby napowietrzające. Zapewnia to suchy obornik, świeże powietrze na poziomie ptaków i ogólnie dobry klimat w kurniku. Odchów w systemie Bolegg Starter daje jednolite, zdrowe stado przygotowane do życia w wolierze.

PDF

Systemy do odchowu kurczaków